Maisha Sturdivant

Highmark, Inc.

Vice President, Strategic Portfolio